Jak se k nám přihlásíte?

Přihlášky již můžete vyplňovat v následujícím
odkazu: https://forms.gle/V7KbZQkCYDQMjVd28

Za přihlášeného se považuje ten, kdo vyplní závaznou přihlášku a zaplatí
účastnický poplatek.

Vyplněním dotazníku souhlasíte s pravidly BOZP, která jsou uvedena v záložce Přípravné víkendy.

I přes navýšení kapacity jsme náš kurz naplnili.

Přihlášky na další ročník uvedeme koncem srpna.

0
Počet volných míst