Přípravy na čtvrtý ročník jsou v plném proudu!

 

Letošní ročník bude již tradičně probíhat formou týdenních přednášek a víkendových seminářů.

Na přednáškách se budeme potkávat jednou týdně, konkrétně ve středu od 16:30 do 18:45, počínaje středou 5. ledna a konče 6. dubna v Praze v prostorách VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská na adrese: Evropská 33, Praha 6, 160 00. Celkově se uskuteční 14 přednášek. Přednáška sestává z 60 minut českého jazyka, 15 minutové pauzy a 60 minut matematiky. Během dvou hodin studentům představíme témata, která jsou součástí přijímacích zkoušek. Případné dotazy vždy rádi zodpovíme.

Semináře, které probíhají formou třech přípravných víkendů, budou mít podobu „příměstského tábora“. Proběhnou postupně – první v lednu (21. -23. 1.), druhý v únoru (18. – 20. 2.) a třetí v březnu (25. – 27. 3.). Na nich se více zaměříme na procvičování jednotlivých témat, konkrétní problémy a příklady. Semináře budou rozděleny do pěti předmětů: matematika – početní úlohy, matematika – logické úlohy, geometrie, český jazyk – porozumění textu a český jazyk – mluvnice.

Přednášky (v týdnu) a semináře (o víkendu) jsou součástí jednoho přípravného balíčku – celková cena zahrnuje obě tyto části. Z důvodu nastavení učebního plánu popsaného výše se nelze účastnit jen jedné složky. Pokud se z vážných zdravotních důvodů nebudete moci zúčastnit víkendového semináře, bude Vám vrácena část peněz, viz Pravidla a BOZP.

 

Cena 8.250,- za celkovou přípravu na přijímací zkoušky zahrnuje:

přípravné kurzy (přednášky) – 28h výuky (14x 60 min ČJ + 60 min MA)
přípravné víkendy (semináře) – 40h výuky, dopravu, ubytování, stravu a dozor.
 
V případě, že nebude možné přednášky nebo semináře z důvodu vládních nařízení uskutečnit prezenčně, bude výuka probíhat online a odpovídající část ceny bude vrácena. Konkrétní informace o průběhu víkendů vám s předstihem zašleme e-mailem.

Pro více informací nás navštivte na dni otevřených dveří VOŠ, SOŠP a Gymnázia Evropská 23. 11. 2021 od 17 hodin.

Dokumenty ke stažení