Přípravy na druhý ročník jsou v plném proudu!

 

Akce se koná ve Školicím a výcvikovém areálu hl. m. Prahy v Žihli a v jiných podobných areálech (brzy upřesníme).

Víkendy proběhnou celkem tři (ve smyslu jednoho celku rozděleného do třech víkendů).

Cena: 1 700,- Kč / víkend
(5 100,- Kč / celý kurz = 3 víkendy)
Máme zažádáno o dotaci na MHMP a MŠMT. V případě, že nám bude udělena,
vrátíme část kurzovného nazpět

Termíny: 10.-12.1.; 7.-9.2.; 20.-22.3.2020

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, vzdělávání a 24 hodinový dozor 

 

Jak bude 1. víkend probíhat?

Všichni se sejdeme v pátek uvedeného termínu v 15.30 v ulici Velvarská (za školou VOŠP, SOŠP a GYMNÁZIA, Evropská 33), odkud vyrazíme do zámku ve Spáleném Poříčí.

Zde se studenti rozdělí na pokoje a následně do kmenových skupin. Čekají je seznamovací hry a krátká přednáška o BOZP.

V sobotu čekají účastníky hodiny aritmetiky, geometrie, českého jazyka, lekce sportovních aktivit a semináře, které jim budou přiděleny dle předem vybraných kmenových skupin (více níže). Dále zařazujeme večerní povinně-volitelné semináře z hudební, výtvarné a z tělesné výchovy (pro zájemce o SPgŠ), filmový klub (s aktuální tématikou a následnou besedou) nebo také večerní oddechové hry, protažení, relaxační cvičení, jóga, atd.

Témata přednášek: Život v pohraničí za dob železné opony (N. Novotná),
Kultura a společnost (J. Dejl).

V neděli nás čekají další hodiny, a to až do oběda, po kterém se zabalíme a odjedeme sjednaným autobusem zpět do Velvarské.

Kmenové skupiny jsou letos celkem tři. Každá skupina bude mít své zaměření, dle kterého budou studenti rozřazeni. Na výběr jsou následující: psychologie, hudební a sportovní aktivity. Vybrané zaměření zaneste prosím do přihlášky.

 

Jak se k nám přihlásíte?

Pomocí internetového formuláře zde: https://goo.gl/forms/KotWvWvTC6ColpL43

a zaplacením celého poplatku na účet 2801331220/2010 do 14-ti dnů od vyplnění přihlášky. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.

 

Dokumenty ke stažení

Některé večerní povinně-volitelné předměty (PVP) jsme museli rozdělit na dvě části (např. Hudební výchova I a Hudební výchova II) – viz rozpis.

V případě, že účastník absolvuje Hudební výchova I, musí absolvovat i Hudební výchova II – na tyto předměty tedy nelze přijít pouze jednou.