Přípravy na čtvrtý ročník jsou v plném proudu!

 

Letošní ročník bude již tradičně probíhat formou týdenních přednášek a víkendových seminářů.

Na přednáškách se budeme potkávat jednou týdně, konkrétně ve středu od 16:30 do 18:45, počínaje středou 5. ledna a konče 6. dubna v Praze v prostorách VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská na adrese: Evropská 33, Praha 6, 160 00. Celkově se uskuteční 14 přednášek. Přednáška sestává z 60 minut českého jazyka, 15 minutové pauzy a 60 minut matematiky. Během dvou hodin studentům představíme témata, která jsou součástí přijímacích zkoušek. Případné dotazy vždy rádi zodpovíme.

Semináře, které probíhají formou třech přípravných víkendů, proběhnou postupně – první v lednu (21. -23. 1.), druhý v únoru (18. – 20. 2.) a třetí v březnu (25. – 27. 3.). Na nich se více zaměříme na procvičování jednotlivých témat, konkrétní problémy a příklady. Semináře budou rozděleny do pěti předmětů: matematika – početní úlohy, matematika – logické úlohy, geometrie, český jazyk – porozumění textu a český jazyk – mluvnice.

Přednášky (v týdnu) a semináře (o víkendu) jsou součástí jednoho přípravného balíčku – celková cena zahrnuje obě tyto části. Z důvodu nastavení učebního plánu popsaného výše se nelze účastnit jen jedné složky. Pokud se z vážných zdravotních důvodů nebudete moci zúčastnit víkendového semináře, bude Vám vrácena část peněz, viz Pravidla a BOZP.

 

Cena 8.250,- za celkovou přípravu na přijímací zkoušky zahrnuje:

         • 68h výuky českého jazyka a matematiky (28h přednášek + 40h seminářů)

         • 9 dní ve vzdělávacím areálu mimo Prahu

         • 5x denně strava na třech přípravných víkendech

         • doprava na přípravné víkendy tam a zpět

         • možnost individuálních konzultací

         • dozor na přípravných víkendech

 
V případě, že nebude možné přednášky nebo semináře z důvodu vládních nařízení uskutečnit prezenčně, bude výuka probíhat online a odpovídající část ceny bude vrácena. Konkrétní informace o průběhu víkendů vám s předstihem zašleme e-mailem.

Pro více informací nás navštivte na online dni otevřených dveří 23. 11. 2021 od 17:00 a 18:30. Připojit se můžete zde.

Dokumenty ke stažení