Přípravy na pátý ročník jsou v plném proudu!

 

Letošní ročník bude již tradičně probíhat formou týdenních přednášek a víkendových seminářů

Na přednáškách se budeme potkávat jednou týdně, konkrétně ve každou středu od 16:30 do 18:45 v prostorách VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská na adrese:
Evropská 33, Praha 6, 160 00. Celkově se uskuteční 14 přednášek. Přednáška sestává z 60 minut českého jazyka, 15 minutové pauzy a 60 minut matematiky. Během dvou hodin studentům představíme témata, která jsou součástí přijímacích zkoušek.

Přednášky začínáme 4. ledna!

Semináře, které probíhají formou třech přípravných víkendů, proběhnou postupně – první v lednu (27.–29.1.), druhý v únoru (24.–26.2.) a třetí v březnu (24.–26.3.). Na nich se více zaměříme na procvičování jednotlivých témat, konkrétní problémy a příklady. Semináře budou rozděleny do pěti předmětů: matematika – početní úlohy, matematika – logické úlohy, geometrie, český jazyk – porozumění textu a český jazyk – mluvnice.

Pro velký zájem našich studentů zařazujeme pro zájemce Víkend (3.–5.3.) zaměřený na přípravu k odborným přijímacím zkouškám na gymnasium a předškolní a mimoškolní pedagogiku z výtvarné, hudební, dramatické a tělesné výchovy.
Více informací poskytneme e-mailem.
 

Přednášky (v týdnu) a semináře (o víkendu) jsou součástí jednoho přípravného balíčku – celková cena zahrnuje obě tyto části. Z důvodu nastavení učebního plánu popsaného výše se nelze účastnit jen jedné složky.

 

Pro více informací nás navštivte na online dni otevřených dveří VOŠP, SOŠP a Gymnasia Evropská 33, Praha 6.