Na léto 2023 jsme si pro vás připravili zbrusu nový projekt!

Po pozitivních ohlasech na březnový umělecký Přípravný víkend jsme se rozhodli nadále rozvíjet umělecký potenciál našich studentů. V období od 6. do 13. srpna 2023 se uskuteční první ročník Uměleckého tábora, který se bude konat na krásné faře v Michalových Horách. Tato lokalita je pro uměleckou tvorbu vskutku ideální, jelikož se nachází uprostřed nádherné přírody. Účastníci se mohou těšit na krásné vnitřní i venkovní prostory, které nabídnou široké možnosti pro inspiraci a tvůrčí proces.

Rádi bychom utvořili kompaktní celek výtvarného, hudebního a dramatického umění. Naplánovali jsme tak program ateliérovou formou. Přesný program Uměleckého tábora si tak zvolíte vy sami!

Lektory Uměleckého tábora jsou uznávání a hlavně nadšení mladí umělci, kteří jsou studenty předních českých uměleckých škol (HAMU, DAMU, FAMU), tudíž jsou sami vychováváni nejlepšími českými umělci, a přitom už díky své předcházející praxi mají bohaté pedagogické zkušenosti.

Věříme, že si každý z našeho tábora odnese nejen nové umělecké dovednosti, ale také zážitky a zkušenosti, které mu pomohou v jeho dalším životě. Naše umělecko-pedagogické aktivity mají totiž za cíl rozvíjet u studentů schopnost zvládat kreativním přístupem různorodé problémy, naučit se asertivně pracovat v kolektivu, ale zároveň je naší snahou vyzdvihovat individualitu každého jednotlivce a tím napomáhat posílení sebevědomí a sebejistoty.

Každý účastník se tak může těšit na týden plný intenzivní umělecké práce. Zjistí, co všechno obnáší snaha vytvořit umělecké dílo, ať už v jakékoliv podobě, a že se často jedná o činnost velice náročnou, která naučí trpělivému a poctivému přístupu k práci.

Nezáleží na tom, jak moc jsou vaše umělecké dovednosti rozvinuty. Můžete být klidně zdatný muzikant nebo jen snílek, který by si přál naučit se malovat a nikdy k tomu neměl pořádnou příležitost. Díky našemu individuálnímu přístupu a ateliérovému typu výuky poskytujeme jak začátečníkům, tak pokročilým kvalitní podmínky pro to, aby objevovali a rozvíjeli svůj talent. Věříme totiž, tomu, že v umění neexistují hranice, pouze obzory čekající na to, abyste je objevili.

Fara v Michalových horách
Fara v Michalových horách
Průběh tábora
Naši lektoři výuku milují

Plánované ateliéry

 •  malba v plenéru
 • sborový zpěv
 • scénografická tvorba
 • filmová tvorba
 • rétorika a veřejné vystupování nejen před kamerou
 • hra na hudební nástroj
 • sólový zpěv
 • hudební teorie a vhled do dějin hudby a dějiny divadla
 • řešení konfliktních situací
 • výroba uměleckých prvků z přírodnin

Přibližný obecný harmonogram ateliérů

Pondělí:

 • Úvodní lekce a prezentace tématu ateliéru.
 • Seznámení s různými technikami a nástroji v daném ateliéru.
 • Experimentování s různými materiály a technikami.

Úterý:

 • Práce na projektu v malých skupinách.
 • Individuální konzultace s lektorem.
 • Workshopy zaměřené na rozvoj specifických dovedností.

Středa:

 • Diskuse o uměleckých proudech a stylu a o základech estetiky.
 • Skupinová kritika a možnost pokračování v práci na vlastních projektech.
 • Prohlubování znalostí a diskuse o různých aspektech tvorby v daném ateliéru.

Čtvrtek:

 • Praktické cvičení a práce na vlastních projektech.
 • Skupinová kritika/zpětná vazba a diskuse o možnostech další práce na vlastních projektech.
 • Zdokonalování technik a rozvíjení kreativity v daném ateliéru.

Pátek:

 • Příprava a prezentace výsledků pro ostatní účastníky tábora.
 • Poskytnutí zpětné vazby a získávání nových nápadů na tvorbu v daném ateliéru.
 • Průzkum lokálního uměleckého dědictví.

Sobota:

 • Workshop o udržitelnosti a ochraně životního prostředí v umělecké tvorbě.
 • Koncert, divadelní představení, a výtvarná výstava.
 • Shrnutí a zhodnocení práce v daném ateliéru a plánování dalšího rozvoje svých dovedností.

 

Všechny ateliéry budou mít také možnost společných aktivit, jako jsou například exkurze do okolí, kulturní akce nebo společné večery. Harmonogram bude v průběhu týdne pružně upravován podle potřeb a požadavků účastníků a dalších okolností.

Přihlášky jsou již otevřené!