Přeskočit na obsah

Naše kurzy

Přípravy na šestý ročník jsou v plném proudu!

Letošní ročník bude již tradičně probíhat formou týdenních přednášek a víkendových seminářů. 

Přednášky

Na přednáškách se budeme potkávat jednou týdně, konkrétně v každou středu od 16:30 do 18:45 v prostorách VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská na adrese: Evropská 33, Praha 6, 160 00.

Celkově se uskuteční 14 přednášek. Přednáška sestává z 60 minut českého jazyka, 15 minutové pauzy a 60 minut matematiky. Během dvou hodin studentům představíme témata, která jsou součástí přijímacích zkoušek.

Přednášky začínají 3. ledna!

Semináře

Semináře, které probíhají formou třech přípravných víkendů, proběhnou postupně – první v lednu (12. – 14. 1.), druhý v únoru (1. – 4. 2.) a třetí v březnu (22. – 24. 3.).

Na nich se více zaměříme na procvičování jednotlivých témat, konkrétní problémy a příklady. Semináře budou rozděleny do pěti předmětů: matematika – početní úlohy, matematika – logické úlohy, geometrie, český jazyk – porozumění textu a český jazyk – mluvnice.

Umělecký víkend

Pro velký zájem našich studentů zařazujeme pro zájemce Víkend (8. 3.-10. 3.) zaměřený na přípravu k odborným přijímacím zkouškám na gymnázium a předškolní a mimoškolní pedagogiku z výtvarné, hudební, dramatické a tělesné výchovy.

Více informací poskytneme e-mailem.

Dodatečné informace

Přednášky (v týdnu) a semináře (o víkendu) jsou součástí jednoho přípravného balíčku – celková cena zahrnuje obě tyto části. Z důvodu nastavení učebního plánu popsaného výše se nelze účastnit jen jedné složky.

Pro více informací shlédněte video nebo nás navštivte na online dni otevřených dveří VOŠP, SOŠP a Gymnázia Evropská 33, Praha 6.