Jiří Dejl
početní úlohy, logické úlohy

Studoval na matematické základní škole v Kladně a doučování exaktních předmětů se věnuje téměř soustavně. Po gymnáziu s hudebním zaměřením na Evropské studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Pedagogika a na Pedagogické fakultě obor Školský management a zároveň vyučuje na 2. stupni Základní školy Botičská. Založil přípravné kurzy matematiky a českého jazyka na Evropské, které vedl tři roky. Dvě koncertní sezóny působil ve výběrovém pěveckém sboru Rolnička Praha a absolvoval stáž na postu sbormistra (hlasového poradce) v dětském pěveckém sboru Sedmihlásek. Zhruba 6 let vedl skautskou družinu a dva roky vyučoval v alternativním výchovném centru hudební nauku a hru na kytaru, kterou studoval let u prof. Terezy Červené. Dále je členem Humanitární jednotky OS ČČK Kladno, se kterou organizuje Hlídky mladých zdravotníků, na nichž se účastní jako rozhodčí na stanovišti první pomoci.
V posledních letech se aktivně podílí na činnosti ve studentské umělecké skupině OLDstars, z.s, je výkonným produkčním festivalu OLDstars on the ROUD a Festivalu studentských divadel v Celetné.

Nikola Novotná
mluvnice, práce s textem

Maturovala s vyznamenáním na Pedagogickém lyceu na SOŠP Evropská a nyní třetím rokem studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Historie. Je členkou redakční rady a jazykovou korektorkou studentského historického časopisu Obscura. Několik let získává praxi na příměstských táborech, kde vede děti všeho věku. Soukromě doučuje humanitně zaměřené předměty a vede přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka na ZŠ v Ondřejově, kde též supluje. Působí ve spisové službě Ústavu pro studium totalitních režimů, vypomáhá s prezentací Ústavu na veřejných akcích a s tvorbou textové části webových stránek odborného historického periodika Securitas Imperii.

Kristýna Jelínková
mluvnice, práce s textem

Ze základní školy odešla po sedmé třídě na prestižní pražské gymnázium, konkrétně na Gymnázium Jana Nerudy na jeho francouzskou sekci s přírodovědným zaměřením. Po úspěšném složení maturitní zkoušky a získání certifikátu C1 z francouzského jazyka začala na Univerzitě Karlově studovat dvouobor Český jazyk a literatura v kombinaci s Francouzštinou pro mezikulturní komunikaci. Nyní studuje třetí ročník bakalářského studia tohoto dvouoboru. V uplynulých letech soukromě i pod záštitou doučovací instituce doučovala řadu studentů, již se hlásili na SŠ a gymnázia z 9. ročníku, a všichni její studenti se dostali. Ve volnočasových aktivitách se věnuje práci s dětmi ve farním oddílu v Dejvicích, tvorbě animovaných filmů či fotografování.

Marek Sůva
mluvnice, práce s textem

Prošel výběrovou základní školou s rozšířenou výukou jazyků na Praze 6, kde se dvakrát zúčastnil krajského kola v Olympiádě základních škol. Rok navštěvoval gymnázium Evropská, poté přestoupil na Pražskou konzervatoř, kde vystudoval obor Violoncello pod vedením nejúspěšnějšího českého violoncellisty Michala Kaňky. Dále pokračuje ve stejném oboru na HAMU, kde se v přijímacím řízení umístil na 1. místě. Vystupoval na koncertech a festivalech např. v Německu (Berlín, Hamburk, Görlitz), ve Francii (Paříž, Arles), Švýcarsku (Basilej) a Rakousku (Vídeň). Na mezinárodní soutěži Conservatoire de Paris získal 2. cenu v Concours Flame a je úspěšný v dalších mezinárodních soutěžích(Rakousko Maďarsko atd.) od roku 2015 se věnuje přípravným kurzům/víkendům, kde vyučuje češtinu. Ve volném čase se zajímá o historii a literaturu.

Štěpán Koníček
početní úlohy, geometrie

Po matematické základní škole v Kladně studoval na gymnáziu Arabská, kde také odmaturoval, mimo jiné z matematiky a programování. Nyní studuje druhým rokem na fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a pracuje jako softwarový vývojář v oblasti IoT. Baví ho předávat znalosti a během studia se věnoval doučování matematiky, programování a chemie. Ve volném čase se věnuje sportu nebo hře na kytaru a housle.

Jakub Jelínek
logické úlohy, geometrie

Maturoval léta Páně 2019 s vyznamenáním na gymnáziu Nad Alejí. Následně se odebral ke studiu do dalekých končin skotských. V současné době je studentem druhého ročníku oboru Computing Science na University of Glasgow. Během celého studia se volnočasově věnuje doučování spolužáků či mladších studentů. Doučování se týkalo převážně matematiky. Dále vedl 4 roky skautskou družinu, následně vypomáhal s vedením oddílu a nyní se věnuje vedení roverského kmene. Je zakládajícím členem Klubu Matematiků. Mimo matematiku patří mezi jeho záliby alternativní pohony automobilů, kostrukce raket a satelitů. Je členem klubů GU Orbit a GU Rocketry.