Jiří Dejl

Ředitel Přípravných víkendů

Lektor početních a logických úloh

SŠ: Gymnázium s hudebním zaměřením na Evropské

VŠ: Magisterký obor Pedagogika na Filozofické fakultě UK, magisterský obor Produkce na DAMU, bakalářský obor Školský management na Pedagogické fakultě UK


Učitel na 2. stupni ZŠ Botičská

Zakladatel Přípravných víkendů a kurzů na Evropské

Koordinátor festivalu OLDstars on the ROUD a Festivalu studentských divadel v Celetné

Vystudoval matematickou základní školu v Kladně

Vedoucí skautské družiny (6 let)

Ve volném čase se aktivně věnuje divadlu a hudbě

Nikola Novotná

Vedoucí sekce českého jazyka

Lektorka mluvnice a práce s textem

SŠ: Pedagogické lyceum na SOŠP Evropská

VŠ: Magisterský obor Historie: české dějiny v evropském kontextu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy


Členka redakční rady a jazyková korektorka studentského historického časopisu Obscura

Copywriterka píšící pro web chytryvyber.cz

Vedoucí přípravných kurzů na SŠ z českého jazyka na ZŠ bratří Fričů v Ondřejově, kde také supluje

Několik let zkušeností se soukromým doučováním humanitních předmětů a vedením dětí na příměstských táborech

Ve volném čase ji baví turistika, vysedávání v kavárnách a čtení klasiky

Štěpán Koníček

Vedoucí sekce matematiky

Lektor početních úloh a geometrie

SŠ: Gymnázium Arabská (maturoval z matematiky a programování)

VŠ: Obor Bezpečnost a informační technologie na Fakultě informačních technologií ČVUT


Softwarový vývojář v oblasti IoT

Doučoval během studia matematiku, programování a chemii

Ve volném čase se věnuje programování mikročipů, sportu a hudbě

Karolína Mynaříková

Vedoucí sekce volného času

SŠ: SOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogiky Evropská

Zaměstnání: Vedoucí jeslí v Genius school and Kindergarten


Ve volném čase se věnuje poslechu hudby a podcastů a je velkou fanynkou kinematografie

Anna Dickmannová

Lektorka volnočasových aktivit

SŠ: Gymnázium s výtvarným zaměřením Evropská


Absolventka Přípravných víkendů

Ve volném čase se věnuje divadlu a výtvarnému umění

Kristýna Hartigová

Lektorka početních úloh a geometrie

SŠ: Pedagogické lyceum na SOŠP Evropská


Absolventka Přípravných víkendů

Ve volném čase se věnuje horolezectví, psaní básniček a povídek

Kristýna Jelínková

Lektorka mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Jana Nerudy (francouzská sekce s přírodovědným zaměřením)

VŠ: Magisterský obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy


Externí korektorka a redaktorka pro nakladatelství Vyšehrad a Karolinum

Několik let zkušeností s doučováním a přípravou studentů na SŠ (soukromě i pod záštitou doučovací instituce)

Ve volném čase se věnuje práci s dětmi, četbě, divadlu či fotografování

Tomáš Jungman

Lektor početních a logických úloh

SŠ: Akademické gymnázium (s přírodovědně-matematickým zaměřením)

VŠ: Obor Znalostní inženýrství (nově Umělá inteligence) na Fakultě informačních technologií ČVUT


Již od základní školy pomáhá spolužákům, kamarádům a známým se zvládnutím matematiky a přibuzných předmětů v základních, středních i vysokoškolských studiích

Ve volném čase sportuje, cestuje nebo dělá dobrovolníka na sportovních a kulturních akcích

Petr Kalabis

Lektor početních úloh a geometrie

SŠ: SPŠST Panská (obor Technické lyceum)

VŠ: Bakalářský program Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT


Ve volném čase se věnuje lezení, jízdě na kole, dobrovolnictví na divadelních festivalech, čtení a sledování filmů s fantasy tématikou

Michal Porsch

Lektor mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun

VŠ: Obor Český jazyk a Dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


Lektor na sportovním táboře Cvitch a jiných sportovních kroužků

Pomáhá s učením svým známým a přátelům

Ve volném čase závodně hraje fotbal, rád čte a sleduje filmy

Marek Sůva

Lektor mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Evropská a Pražská konzervatoř, obor Violoncello

VŠ: Obor Violoncello na HAMU (1. místo v přijímacím řízení) a Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy


Vystupoval na koncertech v Německu, Francii, Švýcarsku a Rakousku

2. cena v Concours Flame na mezinárodní soutěži Conservatoire de Paris a úspěchy také v dalších soutěžích

Přípravným kurzům/víkendům se věnuje od roku 2015

Ve volném čase se zajímá o historii a literaturu

Pavel Kšica

Lektor hudební výchovy

SŠ: Gymnázium Evropská

VŠ: Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze – obor operní zpěv


Od útlého věku se věnuje zpěvu a hře na klavír

Je absolvent hudební profilace gymnázia Evropská 33

Po studiu oboru operní zpěv na konzervatoři navázal na toto studium na HAMU

V roce 2022 se stal laureátem Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech

Anna Nevrlá

Lektorka výtvarné výchovy

SŠ: Gymnázium Ústavní

VŠ: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze – obor scénografie


Vytváří grafiku a ilustraci na zakázku , tvoří scénografii k divadlu i k filmu - loutky, kostýmy

Byla lektorkou výtvarných dětských workshopů na festivalu Vyšehrátky a aktivně vede děti ve skautu

Marko Prole

Lektor volnočasových aktivit

SŠ: Gymnázium s hudebním zaměřením Evropská


Absolvent Přípravných víkendů

Ve volném čase se věnuje hudbě a divadlu

Anna Mercedes Čtvrtníčová

Lektorka dramatické výchovy

SŠ: Alternativní třída na gymnáziu Na Zatlance

VŠ: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze – obor scénografie


Od dětství se výrazně prosazuje jako herečka jak filmová (Anděl Páně 2, Teorie tygra) tak divadelní (Audience u královny – Národní divadlo v Praze)

Prokop Košař

Lektor dramatické výchovy

SŠ: Gymnázium Jaroslava Heyrovského

VŠ: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze – obor činoherní herectví


Má zájem o divadlo ve všech podobách a formách

Působí v uměleckých skupinách OLDstars, Depresivní děti touží po penězích a dalších

Jakub Jelínek

Lektor logických úloh a geometrie

SŠ: Gymnázium Nad Alejí

VŠ: Computing Science na University of Glasgow


Doučuje během studia spolužáky či mladší studenty (především matematiku)

Vedoucí skautské družiny, vypomáhal s vedením oddílu a momentálně se věnuje vedení roverského kmene

Zakládající člen Klubu Matematiků

Členem klubů GU Orbit a GU Rocketry

Ve volném čase se zajímá o alternativní pohony automobilů, konstrukci raket a satelitů