Jiří Dejl

Ředitel Přípravných víkendů

Lektor početních a logických úloh

SŠ: Gymnázium s hudebním zaměřením na Evropské

VŠ: Obor pedagogika na Filozofické fakultě a obor Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


Učitel na 2. stupni ZŠ Botičská

Zakladatel Přípravných víkendů a kurzů na Evropské

Výkonný produkční festivalu OLDstars on the ROUD a Festivalu studentských divadel v Celetné

Vystudoval matematickou základní školu v Kladně

Vedoucí skautské družiny (6 let)

Ve volném čase se aktivně věnuje divadlu a hudbě

Nikola Novotná

Vedoucí sekce českého jazyka

Lektorka mluvnice a práce s textem

SŠ: Pedagogické lyceum na SOŠP Evropská

VŠ: Magisterský obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy


Členka redakční rady a jazyková korektorka studentského historického časopisu Obscura

Vedoucí přípravných kurzů na SŠ z českého jazyka na ZŠ bratří Fričů v Ondřejově, kde také supluje

Několik let zkušeností se soukromým doučováním humanitních předmětů a vedením dětí na příměstských táborech

Působí ve spisové službě Ústavu pro studium totalitních režimů

Štěpán Koníček

Vedoucí sekce matematiky


Lektor početních úloh a geometrie

SŠ: Gymnázium Arabská (maturoval z matematiky a programování)

VŠ: Obor Bezpečnost a informační technologie na Fakultě informačních technologií ČVUT


Softwarový vývojář v oblasti IoT

Doučoval během studia matematiku, programování a chemii

Ve volném čase se věnuje programování mikročipů, sportu a hudbě

Karolína Mynaříková

Vedoucí sekce volného času

SŠ: SOŠ Předškolní a mimoškolní pedagogiky Evropská

Zaměstnání: Vedoucí jeslí v Genius school and Kindergarten


Ve volném čase se věnuje poslechu hudby a podcastů a je velkou fanynkou kinematografie

Marek Sůva

Lektor mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Evropská a Pražská konzervatoř, obor Violoncello

VŠ: Obor Violoncello na HAMU (1. místo v přijímacím řízení) a Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy


Vystupoval na koncertech v Německu, Francii, Švýcarsku a Rakousku

2. cena v Concours Flame na mezinárodní soutěži Conservatoire de Paris a úspěchy také v dalších soutěžích

Přípravným kurzům/víkendům se věnuje od roku 2015

Ve volném čase se zajímá o historii a literaturu

Tomáš Jungman

Lektor matematiky

SŠ: Akademické gymnázium (s přírodovědně-matematickým zaměřením)

VŠ: Obor Znalostní inženýrství (nově Umělá inteligence) na Fakultě informačních technologií ČVUT


Již od základní školy pomáhá spolužákům, kamarádům a známým se zvládnutím matematiky a přibuzných předmětů v základních, středních i vysokoškolských studiích

Ve volném čase sportuje, cestuje nebo dělá dobrovolníka na sportovních a kulturních akcích

Kristýna Hartigová

Lektorka početních úloh a geometrie

SŠ: Pedagogické lyceum na SOŠP Evropská

Absolventka Přípravných víkendů


Ve volném čase se věnuje horolezectví, psaní básniček a povídek

Michal Porsch

Lektor mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Joachima Barrand, Beroun

VŠ: Obor Český jazyk a Dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


Lektor dětských kroužků

Pomáhá s učením svým známým a přátelům

Ve volném čase závodně hraje fotbal, rád čte a sleduje filmy

Anna Dickmannová

Lektorka volnočasových aktivit

SŠ: Gymnázium s výtvarným zaměřením Evropská

Absolventka Přípravných víkendů


Ve volném čase se věnuje divadlu a výtvarnému umění


Marko Prole

Lektor volnočasových aktivit

SŠ: Gymnázium s hudebním zaměřením Evropská

Absolvent Přípravných víkendů


Ve volném čase se věnuje hudbě a divadlu

Kristýna Jelínková

Lektorka mluvnice a práce s textem

SŠ: Gymnázium Jana Nerudy (francouzská sekce s přírodovědným zaměřením)

VŠ: Obor Český jazyk a literatura a obor Francouzština pro mezikulturní komunikaci na Univerzitě Karlově


Několik let zkušeností s doučováním žáků 9. tříd (soukromě i pod záštitou doučovací instituce)

Ve volném čase se věnuje práci s dětmi ve farním oddílu, tvorbě animovaných filmů či fotografování

Jakub Jelínek

Lektor logických úloh a geometrie

SŠ: Gymnázium Nad Alejí

VŠ: Computing Science na University of Glasgow


Doučuje během studia spolužáky či mladší studenty (především matematiku)

Vedoucí skautské družiny, vypomáhal s vedením oddílu a momentálně se věnuje vedení roverského kmene

Zakládající člen Klubu Matematiků

Členem klubů GU Orbit a GU Rocketry

Ve volném čase se zajímá o alternativní pohony automobilů, konstrukci raket a satelitů