Jiří Dejl - aritmetika, psychologie

Studoval na matematické základní škole v Kladně a doučování exaktních předmětů se věnuje téměř soustavně. Po gymnáziu s hudebním zaměřením na Evropské studuje na filosofické fakultě univerzity Karlovy, obor Pedagogika a na pedagogické fakultě obor Školský management. Založil přípravné kurzy matematiky a českého jazyka na Evropské, které vedl tři roky. Dvě koncertní sezóny působil ve výběrovém pěveckém sboru Rolnička Praha. Zhruba 6 let vedl skautskou družinu a 2 roky vyučoval v alternativním výchovném centru hudební nauku a hru na kytaru, kterou studoval 11 let u p. uč. Terezy Červené. Nyní se podílí na vedení pěveckého sboru Sedmihlásek Praha. Dále je 6 let členem Humanitární jednotky OS ČČK Kladno se kterou organizuje Hlídky mladých zdravotníků, kde se účastní jako rozhodčí na stanovišti první pomoci.

Nikola Novotná - mluvnice, ČJ-cermat, historie

Maturovala s vyznamenáním na Pedagogickém lyceu na SOŠP Evropská a nyní druhým rokem studuje na filozofické fakultě Univerzity Karlovy  obor Historie. Několik let získává praxi na příměstských táborech, kde vede děti všeho věku. Soukromě doučuje humanitně zaměřené předměty, vede přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka na ZŠ v Ondřejově, kde též spravuje školní knihovnu a supluje. Působí v oddělení sekretariátů v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Klára Miškovská - aritmetika, geometrie

Po úspěšném přijímacím řízení opustila 1. stupeň základní školy a po 8 let studovala na kladenském sportovním gymnáziu, kde nakonec i zdárně odmaturovala. V současné době studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Český jazyk - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. V minulosti vedla 5 let skautskou družinu a věnovala se doučování dětí v matematice, v českém, anglickém a německém jazyce; sama také navštěvovala mimoškolní hodiny anglického a německého jazyka. Ve volném čase se věnuje především hudbě, ale ráda si přečte nějakou pěknou knihu nebo si zasportuje.

Marek Sůva - mluvnice, ČJ-cermat, hudební seminář

Prošel výběrovou základní školou s rozšířenou výukou jazyků na Praze 6, kde se 2x zúčastnil krajského kola v Olympiádě základních škol. Rok navštěvoval gymnázium Evropská, poté přestoupil na Pražskou konzervatoř, kde vystudoval obor Violoncello pod vedením nejúspěšnějšího českého violoncellisty Michala Kaňky. Dále pokračuje ve stejném oboru na HAMU, kde se v přijímacím řízení umístil na 1. místě. Vystupoval na koncertech a festivalech např. v Německu(Berlín, Hamburk, Görlitz) ve Francii(Paříž, Arles), Švýcarsku(Basilej) a Rakousku(Vídeň) . Na mezinárodní soutěži Conservatoire de Paris získal 2. cenu v Concours Flame a je úspěšný v dalších mezinárodních soutěžích(Rakousko Maďarsko atd.) od roku 2015 se věnuje přípravným kurzům/víkendům, kde vyučuje češtinu. Ve volném čase se zajímá o historii a literaturu.

Antonie Tauberová - aritmetika, geometrie

Po ukončení 1. stupně základní školy úspěšně složila zkoušky na víceleté sportovní gymnázium, kde po 8 letech zdárně odmaturovala. Nyní studuje 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy - obor Všeobecné lékařství6 let navštěvovala uměleckou hudební školu, kde se učila hře na kytaru. Dále několik let mimoškolně studovala anglický jazyk. Nyní pravidelně doučuje děti ve vzdělávacím centru, zejména předměty matematika a český jazyk. Ve volném čase se nejvíce věnuje tenisu.

Vítek Řehoř - aritmetika, geometrie

Své zalíbení v matematice objevil již na základní škole s rozšířenou výukou matematiky. Poté pokračoval na kladenském gymnázium, kde se zaměřil převážně na matematiku a jeho oblíbený zeměpis. Aktuálně již pokračuje ve studiu na ČZU v Praze, kde studuje územní plánování a s ním spojené předměty. Pracuje na lezecké stěne, kde se snaží zdokonalovat děti i dospělé v jeho oblíbeném lezení. Ve svém volném čase se věnuje doučování matematiky, vedení skautského oddílu, fotografování a všemožnému sportování.